Gdańsk Pomaga

Akcja #GdańskPomaga służy pomocą instytucjom i jednostkom, a także osobom prywatnym, którym stan epidemii utrudnia lub uniemożliwia funkcjonowanie.

Instytucje, którym chcemy pomóc to m.in. szpitale, domy opieki, domy dziecka.

Podczas akcji zebraliśmy:

579 154,11 zł

Przewiń dalej

Potrzebuję pomocy

Zgłoś, jakiej pomocy
potrzebujesz.

Przejdź do formularza

Chcę pomóc

Dodaj informacje na temat zasobów materialnych, które chcesz przekazać.

Przejdź do formularza

Komputer dla ucznia

Zgłoś ucznia, któremu możemy pomóc

Zgłoś ucznia

Klaster przedsiębiorcy

Jesteś przedsiębiorcą, a zamknięcie cmentarzy
wpłynęło na twoje przedsiębiorstwo?

Zgłoś się

Sprzątamy groby

Zgłoś nagrobek do uprzątnięcia
lub chęć udziału w akcji!

Przejdź do formularza

Inicjatywy

Gdańskie akcje pomocowe,
które możesz wesprzeć.

Zobacz listę

Pomoc telefoniczna

Lista instytucji,
które udzielą Ci wsparcia.

Zobacz listę