Gdańsk Pomaga

Akcja #GdańskPomaga służy pomocą instytucjom i jednostkom, a także osobom prywatnym, którym stan epidemii utrudnia lub uniemożliwia funkcjonowanie.

Instytucje, którym chcemy pomóc to m.in. szpitale, domy opieki, domy dziecka.

Podczas akcji zebraliśmy:

579 154,11 zł

Przewiń dalej

Potrzebuję pomocy

Zgłoś, jakiej pomocy
potrzebujesz.

Przejdź do formularza

Chcę pomóc

Dodaj informacje na temat zasobów materialnych, które chcesz przekazać.

Przejdź do formularza

Klaster przedsiębiorcy

Sprzedajesz, wytwarzasz produkty niezbędne
do walki z COVID-19. Poinformuj nas!

Dołącz do klastra

Koszyk zamówień

Potrzebujesz środków ochrony osobistej?
Dołącz do wspólnego zamówienia.

Dołącz do koszyka

Inicjatywy

Gdańskie akcje pomocowe,
które możesz wesprzeć.

Zobacz listę

Pomoc telefoniczna

Lista instytucji,
które udzielą Ci wsparcia.

Zobacz listę