Transport na szczepienia

Transport na szczepienia

Akcja skierowana jest do:

- osób z niepełnosprawnościami, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

- osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień

Data szczepienia
Godzina szczepienia
: