Політика Конфіденційності

У зв'язку з виконанням вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою особистих даних і про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/EC (загальні правила і положення Про захист персональних даних "РОДО"), ми інформуємо Вас про правила обробки вашої особистої інформації, а також про належні вам права, пов'язані з цим.

1. Адміністратором вашої особистої інформації є Фонд Гданська, вул. довгий ринок 28/29, 80-830 Гданськ.
2. Якщо у вас є питання про спосіб і обсяг обробки Ваших персональних даних щодо діяльності Гданського фонду, а також наявних у вас повноважень, ви можете зв'язатися з інспектором із захисту даних Гданського Фонду за адресою [email protected]
3. Адміністратор персональних даних-Фонд Гданська-обробляє ваші персональні дані відповідно до чинного законодавства.
4. Ваші персональні дані обробляються з метою:
а. підготовка договору дарування;
b. зв'язатися по телефону і по електронній пошті у зв'язку із заявленою вами вимогою або пропозицією допомоги;
C. в інших випадках ваші персональні дані обробляються
тільки на підставі раніше наданої згоди в обсязі і цілі, зазначеної при наданні згоди.
5. У зв'язку з обробкою даних з метою, зазначених у пункті 4 одержувачами вашої особистої інформації можуть бути особи, які на підставі відповідних договорів, укладених з Фондом Гданська обробляють персональні дані, за якими Адміністратором є Фонд Гданська.
6. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для виконання цілей, зазначених у пункті 4, а потім протягом періоду і в обсязі, необхідному нормами чинного законодавства.
7. У зв'язку з обробкою Ваших персональних даних Ви маєте наступні повноваження:
a) право доступу до персональних даних, включаючи право на отримання копії цих даних;
b) право вимагати виправлення (виправлення) персональних даних - у разі, якщо дані недійсні або неповні;
c) право вимагати видалення персональних даних (так зване право бути забутим), якщо:
* дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені,
* суб'єкт даних заперечує проти обробки персональних даних,
* суб'єкт даних відкликав свою згоду на обробку персональних даних, яка є основою обробки даних і не має іншої правової бази обробки даних,
* персональні дані обробляються незаконно,
* персональні дані повинні бути видалені для виконання зобов'язань, передбачених законодавством;
d) право вимагати обмеження обробки персональних даних –
у випадку, коли:
* суб'єкт даних ставить під сумнів правильність персональних даних,
* обробка даних є незаконною, і суб'єкт даних заперечує проти видалення даних, вимагаючи їх обмеження,
* адміністратор більше не потребує даних для своїх цілей, але суб'єкт даних потребує їх для встановлення, захисту або пред'явлення претензій,
* суб'єкт даних заперечує проти обробки даних до тих пір, поки не буде визначено, чи є юридично обґрунтовані підстави адміністратора першорядними проти підстави заперечення;
e) право на передачу даних-в тому випадку, якщо в сукупності виконані наступні передумови:
* обробка даних здійснюється на підставі договору, укладеного з суб'єктом даних, або на підставі згоди даної особи,
* обробка виконується автоматизованим способом;
f) право заперечення проти обробки даних - в тому випадку, якщо в сукупності виконані наступні передумови:
* будуть причини, пов'язані з вашою конкретною ситуацією, в разі обробки даних на основі завдання, виконуваної в суспільних інтересах або в рамках здійснення державної влади адміністратором,
* обробка необхідна для цілей, що випливають із законних інтересів, здійснюваних адміністратором або третіми особами, за винятком випадків, в яких батьківський характер щодо цих інтересів є інтереси або основні права і свободи людини, до якої відносяться дані, що вимагають захисту персональних даних, зокрема, якщо особа, до якої відносяться дані дитини.
8. Якщо обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди людини на обробку персональних даних, Ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час. Це анулювання не впливає на відповідність обробки, яка була проведена на підставі згоди до його відкликання, чинному законодавству.
9. У разі отримання інформації про незаконну обробку Фондом Гданська Ваших персональних даних, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, компетентного в питаннях захисту персональних даних. У Польщі він є головою управління із захисту персональних даних.
10. якщо обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди суб'єкта даних, надання Вами персональних даних адміністратору є добровільним .
11. Надання Вами персональних даних є обов'язковим, якщо це пов'язано з конкретними законами або необхідно для укладення договору.
12. Ваші дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень, включаючи профілювання.