O projekcie

Wspieraj Seniora to inicjatywa, której celem jest wsparcie gdańszczan i gdańszczanek w codziennym funkcjonowaniu. Naszą ambicją jest dotrzeć do jak największej liczby osób w wieku powyżej 65 lat i w ramach wolontariatu sprawić, by ich życie było łatwiejsze. Wśród form pomocy, z którą chcemy dotrzeć do seniorów mieszkających na terenie Gdańska są m.in. wykonywanie zakupów dla seniorów, dowóz na szczepienia, umawianie wizyt w przychodniach, załatwianie prostych spraw urzędowych, pomoc w sprzątaniu czy też wyprowadzanie zwierząt domowych na spacer.

W tym celu Fundacja Gdańska, Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Obudź Nadzieję, Inkubator Sąsiedzkiej Energii, Nowy Port Sztuki, Fundacja Nova, Stowarzyszenie dla Siedlec, Fundacja RC, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Waga, Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki Migowo i Stowarzyszenie Morena otworzyły 11 Lokalnych Punktów Wsparcia, w których można zapisać się do programu i skorzystać z pomocy. Dodatkowo uruchomiliśmy mobilny punkt wsparcia, który będzie docierał do miejsc trudnodostępnych.

Zobacz punkty wsparcia >

Zadanie jest finansowane z przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 przyznanych na realizację programu pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.