O projekcie

Wspieraj Seniora to inicjatywa, której celem jest wsparcie gdańszczan i gdańszczanek w codziennym funkcjonowaniu. Naszą ambicją jest dotrzeć do jak największej liczby osób w wieku powyżej 65 lat i w ramach wolontariatu sprawić, by ich życie było łatwiejsze. Wśród form pomocy, z którą docieramy do seniorów mieszkających na terenie Gdańska są to m.in. wykonywanie zakupów dla seniorów, dowóz na szczepienia, umawianie wizyt w przychodniach, załatwianie prostych spraw urzędowych. Pełną listę usług znajdziesz poniżej.

Z jakiej pomocy mogę skorzystać?

Wolontariusze oraz osoby z domów sąsiedzkich lub lokalnych organizacji pozarządowych działających w ramach programu przygotowani są do wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Oto lista rodzajów wsparcia, na które możesz liczyć:

a) Pomoc przy robieniu zakupów – szczególnie przydatna dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na wysokich piętrach lub mających trudności w poruszaniu się. Wolontariusz dostaje listę zakupów od seniora.

b) Pomoc w realizacji recept.

c) Pomoc w wyprowadzeniu zwierząt.

d) Udzielanie informacji o dostępnych, bezpłatnych usługach w mieście Gdańsk, takich jak pomoc prawna, wsparcie psychologiczne oraz pomoc „złotej rączki”.

e) Informowanie o dostępnych zajęciach w pobliskich klubach seniora i domach sąsiedzkich.

f) Integracja osób w okolicy ich miejsca zamieszkania.

g) Możliwość rozmowy z wolontariuszem lub opiekunem z domu sąsiedzkiego lub lokalnej organizacji pozarządowej, nawet jeśli nie potrzebujesz wsparcia psychologicznego.

h) Pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych.

i) Dostarczanie seniorom broszur informacyjnych z ćwiczeniami i zadaniami do treningu ciała i umysłu.

j) Pomoc i/lub asysta w dowiezieniu uczestnika do i od lekarza.

k) Informowanie o przysługujących ulgach lub bonifikatach proponowanych przez rząd lub samorząd dla danej grupy.


W tym celu Fundacja Gdańska, Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Obudź Nadzieję, Inkubator Sąsiedzkiej Energii, Nowy Port Sztuki, Fundacja Nova, Stowarzyszenie dla Siedlec, Fundacja RC, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Waga otworzyły 8 Lokalnych Punktów Wsparcia, w których można skorzystać z pomocy oferowanej w ramach programu.

Skip to content