O projekcie

Na naszej stronie internetowej dążymy do wspierania osób w wieku 65 lat i starszych, którzy potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Oferujemy wsparcie przy zakupach spożywczych, realizacji recept, opiece nad zwierzętami domowymi, pomoc w sprawach urzędowych, dowóz do lekarza i asystę lekarską. Ponadto promujemy aktywne życie seniorów, dostarczając informacje o dostępnych zajęciach i bezpłatnych usługach w Gdańsku. Nasze zadania realizowane są dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, opiekunów z domów sąsiedzkich i organizacji pozarządowych.

Wolontariusze oraz osoby z domów sąsiedzkich lub lokalnych organizacji pozarządowych otrzymają informacje o konkretnych osobach, które potrzebują wsparcia, a następnie podejmą działania mające na celu ułatwienie życia codziennego seniorów. Pomoc będzie obejmować:

a) Pomoc przy zakupach dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na wysokich kondygnacjach w blokach lub mających trudności w poruszaniu się.

b) Pomoc w realizacji recept.

c) Pomoc w wyprowadzaniu zwierząt.

d) Udzielanie informacji o dostępnych bezpłatnych usługach na terenie Gdańska, takich jak bezpłatna pomoc prawna, wsparcie psychologiczne i pomoc „złotej rączki”.

e) Udzielanie informacji o dostępnych zajęciach w pobliskich klubach seniora i domach sąsiedzkich.

f) Integracja osób w okolicy ich miejsca zamieszkania.

g) Rozmowa, która nie wymaga wsparcia psychologicznego, z wolontariuszem lub opiekunem z domu sąsiedzkiego lub lokalnej organizacji pozarządowej.

h) Pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych.

i) Informowanie seniorów o potencjalnych zagrożeniach i oszustwach, na jakie mogą być narażeni, takich jak oszustwa metodą „na wnuczka” czy sprzedaż produktów w formule obwoźnej po zawyżonych cenach.

j) Dostarczanie do seniorów broszur informacyjnych z ćwiczeniami i zadaniami do treningu ciała i umysłu.

k) Pomoc i/lub asysta w dowożeniu uczestników do i od lekarza.

l) Informowanie o przysługujących ulgach i bonifikatach proponowanych przez rząd lub samorząd dla danej grupy.

n) Udzielanie informacji o programie „Wspieraj Seniora”.

Z jakiej pomocy mogę skorzystać?

Wolontariusze oraz osoby z domów sąsiedzkich lub lokalnych organizacji pozarządowych działających w ramach programu przygotowani są do wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Oto lista rodzajów wsparcia, na które możesz liczyć:

a) Pomoc przy robieniu zakupów – szczególnie przydatna dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na wysokich piętrach lub mających trudności w poruszaniu się. Wolontariusz dostaje listę zakupów od seniora.

b) Pomoc w realizacji recept.

c) Pomoc w wyprowadzeniu zwierząt.

d) Udzielanie informacji o dostępnych, bezpłatnych usługach w mieście Gdańsk, takich jak pomoc prawna, wsparcie psychologiczne oraz pomoc „złotej rączki”.

e) Informowanie o dostępnych zajęciach w pobliskich klubach seniora i domach sąsiedzkich.

f) Integracja osób w okolicy ich miejsca zamieszkania.

g) Możliwość rozmowy z wolontariuszem lub opiekunem z domu sąsiedzkiego lub lokalnej organizacji pozarządowej, nawet jeśli nie potrzebujesz wsparcia psychologicznego.

h) Pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych.

i) Dostarczanie seniorom broszur informacyjnych z ćwiczeniami i zadaniami do treningu ciała i umysłu.

j) Pomoc i/lub asysta w dowiezieniu uczestnika do i od lekarza.

k) Informowanie o przysługujących ulgach lub bonifikatach proponowanych przez rząd lub samorząd dla danej grupy.


W tym celu Fundacja Gdańska, Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Obudź Nadzieję, Inkubator Sąsiedzkiej Energii, Nowy Port Sztuki, Fundacja Nova, Stowarzyszenie dla Siedlec, Fundacja RC, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Waga otworzyły 8 Lokalnych Punktów Wsparcia, w których można skorzystać z pomocy oferowanej w ramach programu.

Realizujemy program „Wspieraj Seniora” w celu wprowadzenia pozytywnych przemian społecznych. Naszym celem jest zwiększenie wsparcia dla osób starszych, zmniejszenie ich izolacji społecznej oraz podniesienie jakości życia. Współpracując z organizacjami pozarządowymi i domami sąsiedzkimi, które prowadzą Lokalne Punkty Wspieraj Seniora, budujemy więzi społeczne i solidarność w lokalnych społecznościach. Nasze działania, zwłaszcza zaangażowanie młodzieży, odgrywają kluczową rolę w budowaniu dialogu międzypokoleniowego.

Poprzez kompleksowe wsparcie seniorów, program umożliwia im godne życie w swoim miejscu zamieszkania, co jest kluczowe dla zachowania samodzielności i autonomii. Nasz program jest dostosowany do realnych i zidentyfikowanych potrzeb seniorów w danej dzielnicy, co pozwala na indywidualne podejście do każdej osoby.

Dzięki programowi „Korpus Wsparcia Seniorów” wprowadzamy pozytywne zmiany społeczne, które sprzyjają integracji seniorów, zwiększają ich poczucie bezpieczeństwa i umożliwiają samodzielne i pełnowartościowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Robimy to, aby nasza społeczność była bardziej wspierająca i zjednoczona.

Skip to content