Punkty wsparcia

Fundacja Gdańska, Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Obudź Nadzieję, Inkubator Sąsiedzkiej Energii, Nowy Port Sztuki, Fundacja Nova, Stowarzyszenie „Dla Siedlec”, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Waga otworzyły 8 Lokalnych Punktów Wsparcia, w których można skorzystać z pomocy oferowanej w ramach programu

Skip to content